fbpx

Co to jest KRZ i jak uzyskać do niego dostęp?

W artykule opisujemy, co to jest KRZ i jak uzyskać do niego dostęp. Dłużnicy mają teraz obowiązek założenia w nim konta, a wielu z nich obawia się samodzielnego przejścia przez procedurę wprowadzania danych do systemu. Krajowy Rejestr Zadłużonych służy obecnie do prowadzenia postępowań o upadłość konsumencką, upadłość i restrukturyzację przedsiębiorstw. Ponadto wierzyciele również muszą zgłaszać swoje wierzytelności przez KRZ.

Co to jest KRZ?

KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr jawny, prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie elektronicznym. Jest on bezpłatny, a każdy ma prawo zapoznać się z danymi, które zawiera. Powstał na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i zastąpił Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także planowany wcześniej Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Ten krajowy rejestr długów jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.5.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Nakazuje ono utworzenie i prowadzenie przynajmniej jednego rejestru, w którym ogłaszane będą informacje o postępowaniach upadłościowych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał w głównie w celu:

 • zapewnienia wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu,
 • zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • przyspieszenia i usprawnienia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jak uzyskać dostęp do KRZ?

Jak sprawdzić informacje w KRZ? Dostęp do rejestru można uzyskać bezpośrednio poprzez strony internetowe Ministerstwa Sprawiedliwości. Pod adresem — prs.ms.gov.pl znajduje się zakładka, która przekierowuje wprost do portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Natomiast jego bezpośredni adres to — krz.ms.gov.pl.

Wpis do KRZ — jak go zrobić?

Jeśli ktoś ma zamiar uczestniczyć jako dłużnik lub wierzyciel w postępowaniu upadłościowym czy restrukturyzacyjnym musi mieć założone konto w KRZ. Dotyczy to wszystkich postępowań, dla których wniosek o otwarcie postępowania wpłynął po 1 grudnia 2021 roku. Jak można zrobić wpis do KRZ?

Podkreślić należy, że przepisy nie są sprecyzowane w zakresie konieczności posiadania takiego konta przez konsumenta, ale praktyka sądowa pokazuje, że coraz częściej sądy interpretują obowiązek posiadania konta w KRZ rozszerzająco i wymagają założenia takiego konta także przez konsumenta.

Osoba fizyczna w celu założenia konta w systemie KRZ musi wejść w przeglądarce internetowej pod adres: https://prs.ms.gov.pl/krz i kliknąć pole Zaloguj, a następnie Rejestracja. Pojawią się dwie dostępne metody tworzenia konta do wyboru: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo Kwalifikowany podpis elektroniczny. Po wyborze jednej z nich należy postępować dalej zgodnie z pojawiającą się instrukcją.

Dla założenia konta osoby fizycznej niezbędne jest:

 • określenie nazwy użytkownika,
 • określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień,
 • określenie hasła,
 • złożenie podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub uwierzytelnienie przez użycie środka identyfikacji elektronicznej. To już kwestia wyboru użytkownika, za pomocą której formy identyfikacji jego osoby chce zarejestrować konto w KRZ.

Spółki oraz przedsiębiorstwa nie zakładają konta w KRZ samodzielnie. Dla podmiotów prawnych zakłada je:

 • sąd – po złożeniu za pośrednictwem systemu KRZ w imieniu tego podmiotu pisma procesowego,
 • Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem systemu KRZ potrzeby posiadania konta.

Jakie dane są ujawniane w KRZ?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o KRZ do katalogu danych, które są ujawniane w rejestrze, należą informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych (np. spółki kapitałowe prawa handlowego) oraz ułomnych osobach prawnych (np. spółki osobowe prawa handlowego), wobec których:

 • są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona ze względu na możliwość uzyskania z niej sumy niższej od kosztów egzekucyjnych,
 • toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu wypacania tych świadczeń. Dotyczy to dłużników alimentacyjnych zalegających z płatnościami za okres dłuższy niż 3 miesiące.

W KRZ znaleźć można również informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Zalety i wady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych

System KRZ umożliwia zalogowanym użytkownikom składanie wniosków i pism procesowych, takich jak wniosek o upadłość konsumencką czy przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Umożliwia także przeglądanie akt tych postępowań i odbieranie korespondencji w ich toku.

Za pośrednictwem rejestru można też wyszukać toczące się postępowania upadłościowe czy restrukturyzacyjne. Możliwe jest to m.in. poprzez:

 • podanie sygnatury sprawy,
 • w przypadku dłużników będących osobami fizycznymi numeru PESEL,
 • w przypadku przedsiębiorców — numeru NIP,
 • w przypadku spółek — numeru KRS.

Dostępne są tu również obwieszczenia wymagane prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także wyszukiwarka licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Niestety, system posiada też wady. Głównym problemem jest jego niestabilność i częste błędy pojawiające się w toku jego użytkowania. Na ten moment wiadomo, że twórcy oprogramowania starają się na bieżąco usuwać wszelkie usterki. Trudno określić, kiedy system będzie działał w pełni prawidłowo i stabilnie.

Podsumowanie

Wdrożenie Krajowego Rejestru Zadłużonych znacznie usprawnia uzyskiwanie informacji o wszczętych postępowaniach upadłościowych i ułatwia weryfikacje dłużników. Jest to szczególnie istotne dla kontrahentów przed planowanym zawarciem umowy. Jest to łatwo dostępne, pewne i bezpłatne źródło informacji sytuacji prawnej i finansowej osób fizycznych i prawnych. Jednym ograniczeniem jest fakt, że w KRZ znajdują się wyłącznie informacje dotyczące postępowań wszczętych po 1 grudnia 2021 r.

Jeżeli planujesz upadłość konsumencką i nie wiesz, jak złożyć wniosek lub masz trudności z samodzielnym założeniem konta w KRZ, nasza kancelaria prawna, służy pomocą. Specjalizujemy się w oddłużaniu osób fizycznych oraz pomocy w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z naszych usług mogą skorzystać także osoby posiadające kredyty frankowe lub obiegające się o różnego rodzaju odszkodowania.

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »