fbpx

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje.

Obecnie nie można już wytoczyć sprawy bankowi, ale można zgłosić wierzytelność syndykowi banku w ramach postępowania upadłościowego. Toczące się przed sądami postępowania cywilne o unieważnienie umów kredytowych i zwrot rat kredytowych zostaną wstrzymane z mocy prawa. To samo powinny uczynić osoby, które dysponują wyrokiem unieważniającym kredyt we frankach, udzielony przez Getin Noble Bank S.A., ponieważ posiadanie wyroku nie powoduje, że doszło do skutecznego potrącenia wzajemnych roszczeń.

Termin na zgłoszenie takiego żądania wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych o ogłoszeniu upadłości banku. Ostatni dzień na zgłoszenie wierzytelności przypada 21 sierpnia. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o potrąceniu, na podstawie którego zostanie dokonane rozliczenie wzajemnych roszczeń.

Prawidłowo zgłoszone żądanie, które zostanie dokonane w terminie, zostanie umieszczone na liście wierzytelności. W przypadku zanegowania przez syndyka zgłoszenia kredytobiorcy, można odwołać się od takiego rozstrzygnięcia składając sprzeciw, a następnie zażalenie.

W przypadku braku zgłoszenia ze strony kredytobiorcy, umowa o kredyt frankowy powinna być przez niego wykonywana na dotychczasowych warunkach. Należy podkreślić, że umieszczenie wierzytelności na liście wierzytelności nie będzie automatycznie skutkowało zaspokojeniem całości roszczeń, ponieważ w pierwszej kolejności będą zaspokajane należności wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Dopiero w dalszej kolejności będą zaspokajane roszczenia pozostałych osób.

Przykład: Frankowicz Jan Kowalski otrzymał tytułem kredytu indeksowanego kursem CHF kwotę 400 tys. zł, a do 20 lipca 2023 r. spłacił łącznie tytułem rat kapitałowo – odsetkowych kwotę 350 tys. zł. Dopóki nie złoży oświadczenia o potrąceniu tych wierzytelności, dopóty nie można powiedzieć, że jego dług wynosi 50 tys. zł. Nie – nadal dług takiego kredytobiorcy wynosi 400 tys. zł, ale też posiada względem banku wierzytelność na 350 tys. zł. Innymi słowy, jeśli Jan Kowalski w trakcie swojego procesu dokonał już potrącenia wzajemnych świadczeń, to i tak powinien zgłosić to potrącenie w postępowaniu upadłościowym, a także upewnić się, czy potrąceniem objął wszystkie wpłaty i czy potrącenie było skuteczne. Jeśli Jan Kowalski jednak tego nie zrobi, to może zostać pozwany przez syndyka o zwrot całego kapitału kredytu.

Załóżmy, że Pan Kowalski, chcąc pozbyć się problemu, spłaciłby obecnie brakujące 50 tys. zł. Mimo tego do potrącenia będzie mógł przedstawić jedynie 350 tys. zł (tj. swoją wierzytelność istniejącą w dniu ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S.A.), natomiast wierzytelność o pozostałe 50 tys. zł może jedynie zgłosić do masy upadłości. Syndyk będzie mógł (pomimo spłaty tej sumy po ogłoszeniu upadłości) dochodzić od kredytobiorcy brakujących 50 tys. zł.

UWAGA: Wedle najnowszych danych jest niestety prawdopodobnym, że pomimo zgłoszenia wierzytelności wierzyciele „Frankowicze” mogą nie odzyskać swoich pieniędzy. Opisane wyżej działania (skuteczne potrącenie i zgłoszenie wierzytelności w odpowiednim czasie i formie) pozwolą Państwu jednak uniknąć opisanych wyżej poważnych problemów, po to aby nie obawiać się działań podejmowanych przez syndyka w postępowaniu upadłościowym. 

Nie jest jednak wykluczone, że w wyniku postępowania upadłościowego uzyskają Państwo chociaż część swoich roszczeń. Wszystko zależy od przebiegu postępowania upadłościowego.

Zrozumienie i nawigacja w tak skomplikowanej sytuacji mogą być trudne. Dlatego zachęcamy Frankowiczów do skorzystania z profesjonalnej pomocy. 


Nasza kancelaria oferuje wsparcie w tych dziedzinach, pomagając klientom przygotować niezbędne dokumenty, przeprowadzić procedurę potrącenia i zgłoszenia wierzytelności. Wsparcie specjalistów może okazać się nieocenione w tych niepewnych czasach.


Poniżej mogą Państwo pobrać wzór pełnomocnictwa oraz instrukcję, jak rozpocząć współpracę.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, pod numerem: 505 906 905

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny – jaka jest między nimi zależność? Kredyt hipoteczny jest popularnym sposobem finansowania nieruchomości, umożliwiającym szybkie pozyskanie środków na zakup wymarzonego domu lub mieszkania. Niestety, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Czasami nagłe pogorszenie sytuacji finansowej może uniemożliwić dalszą spłatę rat kredytu, zadłużenie i doprowadzić do sytuacji, w której

Czytaj więcej »